ТДВ «Кременчанка» Ціна закупівлі

Оголошення від 08/07/2021

На виконання Положення про форму та зміст структури власності, затвердженої Наказом Міністерства фінансів України від 19.03.2021 року № 163 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.201 року за № 768/3639, з метою достовірного та повного відображення даних у структурі власності, ТДВ «Кременчанка»(код ЄДРПОУ 05516139) повідомляє про необхідність усіх учасників-фізичних осіб подати інформацію, визначену п. 8 Положення.

Просимо зазначену інформацію подати за адресою:
47004, м. Кременець, вул. Березина, 26
в строк до «13» серпня 2021 року включно.

Додатково повідомляємо про скликання позачергових загальних зборів учасників ТДВ «Кременчанка», які відбудуться «13» серпня 2021 року о 16:00 годині, з наступним порядком денним:

1. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів учасників Товариства;
2. Затвердження схематичного зображення структури власності ТДВ «Кременчанка», з урахуванням наданих учасниками даних;
3. Вирішення питання про учасників, які не надали Товариству передбачену законодавством інформацію;
4. Вирішення питання про виконання рішення, прийнятого Загальними зборами учасників Товариства та оформленого Протоколом № 39 від 19.02.2021.